אור המזרח- בית שמש

500 יחידות דיור ב-6 קבוצות משנה שאוכלסו כבר שנת 2016.